Domy modułowe a pozwolenie na budowę

Wiele osób marzy o postawieniu gdzieś na urokliwej działce własnych czterech ścian… i szybko rezygnuje z tego pomysłu nie tylko ze względu na koszty związane z taką inwestycją, ale też przez szereg formalności, które trzeba wypełnić zanim w ogóle wbije się w ziemię szpadel. Czy możliwa jest budowa domu bez uzyskania pozwolenia od władz? Tak, wystarczy wybrać obiekt modułowy o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2.

Domy modułowe a prawo

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie budowlanym z dnia 28 czerwca 2015 roku bez pozwolenia można stawiać obiekty:

  • mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące, które nie naruszają granic sąsiednich działek;
  • tymczasowe, nie będące trwale połączone z gruntem;
  • jednokondygnacyjne, przeznaczone do okresowego wypoczynku, o łącznej powierzchni do 35 m2.

Wprowadzona w ustawodawstwie zmiana upraszcza cały proces inwestycyjny i znacznie ułatwia budowę domu modułowego. Co prawda nie trzeba już prosić urzędników o pozwolenie, nie znaczy to jednak, że można postawić dowolny obiekt bez załatwienia jakichkolwiek formalności.

Formalności – to trzeba załatwić

Każdy, kto myśli o budowie wolnostojącego, parterowego domu modułowego bez pozwolenia musi liczyć się z koniecznością wypełnienia paru dokumentów. Przede wszystkim konieczne jest zgłoszenie inwestycji do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego na minimum 30 dni przed rozpoczęciem pierwszych prac. We wniosku trzeba określić rodzaj, zakres i termin przeprowadzanych działań, dołączyć do niego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz projekt architektoniczny wykonany przez uprawnioną do tego osobę – co ważne, musi on być zgodny z wytycznymi MPZP, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli w ciągu miesiąca od zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw ze strony władz, można śmiało wylewać fundamenty na zasadzie tzw. “milczącej zgody”. Co ważne, dom modułowy bez pozwolenia musi zostać postawiony w ciągu dwóch lat. Obiekty o przeznaczeniu rekreacyjnym o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2 nie muszą posiadać dokumentacji projektowej, lecz wszelkie prace budowlane powinny zakończyć się przed upływem 120 dni.