Czy modułowe domy bez fundamentów wymagają pozwolenia na budowę?

W 2019 roku miała miejsce nowelizacja przepisów Prawa Budowlanego. Znacząco powiększyła ona liczbę obiektów, przy wznoszeniu których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Zmianą objęte zostały między innymi jednorodzinne budynki mieszkalne, których obszar w całości znajduje się na terenie działki, a także parterowe budynki rekreacji indywidualnej, przeznaczone do użytku sezonowego. Domy modułowe, w zależności od tego, jak zostaną zakwalifikowane, wpisują się w obie te kategorie. Dla osób planujących budowę jest to znaczne ułatwienie – nie tylko ze względu na mniejszą ilość formalności, ale też czas krótszy oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Przed nowelizacją wynosił on prawie 80 dni, ponieważ wymagał on dwutygodniowego okresu na uprawomocnienie decyzji urzędu.

Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza jednak, że proces wznoszenia domu modułowego nie jest objęty żadnymi formalnościami. Na 21 dni przed rozpoczęciem prac należy do stosownego organu administracyjnego dokonać zgłoszenia budowy. Jest to dla urzędu czas na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Brak zgłoszonych zastrzeżeń traktowany jest jako zgoda i sygnał do podjęcia pierwszych działań. Prowadzenie prac przed upłynięciem tego terminu może zostać potraktowane jako samowola budowlana.

Wniosek ze zgłoszeniem budowy, który należy złożyć w urzędzie, powinien zawierać najważniejsze dane, takie jak rodzaj wznoszonego obiektu, jego dokładną lokalizację, a także przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Muszą się w nim również znaleźć dane teleadresowe wnioskodawcy. Wymagane jest również dołączenie stosownych dokumentów – oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, a także, w wybranych przypadkach, uproszczony projekt wznoszonego budynku.

Zgłoszenie budowy ważne jest przez trzy lata od momentu rozpoczęcia prac. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się zakończyć realizacji, konieczne będzie wystąpienie z ponownym wnioskiem.